Kto sme...


 Prvopočiatky začiatkom 90 tych rokov boli v zmysle kompletnej stavebnéj činnosti.Časom naša špecializácia prešla na podlahy a parkety,predajňu parkiet a dverý.Finálne sme sa zamerali na sanácie,rekonštrukcie,reštaurovanie alebo renovácie podláh prípadne montáže drevených a exotických podláh.Len úzka špecializácia može zaručiť kvalitu vykonanéj práce.V roku 2007 sme prvý krát renovovali podlahy v Prezidentskom paláci Slovenskéj republiky.A následne v roku 2008.Na základe výberového konania.